το λουλούδι

ένα λουλούδι έσπασε στο πάτωμα.

σαν μικρές κραυγές  τα πέταλά του,

κομμάτια από καθρέπτες,

υγρά χάθηκαν στο ματωμένο χώμα.

τώρα έμειναν μονάχα τα αρώματα

στο υγρό αέρα

αναμνήσεις μιας φωτιάς.