Κάστρο Παναγίας Καβάλας

sea and the tree

εκεί  που το φως αγγίζει τη γη
στην θάλασσα αναζητώ  τα όνειρα μου