ως πότε;

Ως πότε θα ανεχόμαστε αυτό τον εφιάλτη

και θα ξυπνήσουμε;

Να  τολμήσουμε επιτέλους να ονειρευτούμε…;